လက်ရှိတည်နေရာ:နေအိမ် > PORDUCTS
၁။ ထုတ္ကုန္မ်ား

၂ ။ ၾကံႏွစ္ေကာင္ဘိလပ္ေျမသည္ ေဆာက္လုုပ္ေရးက႑အတြတ္ ထုတ္ကုန္တခုျဖစ္ၿပီး လမ္းေဘး လူသြားလမ္းမွ ႀကီးမားေသာအမာခံတည္ေဆာက္ေရး၀န္ထမ္း တံတိုင္းနံရံႀကီးမ်ား တည္ေဆာက္ျခင္း အထိ ေနရာအစံုတြင္ အသံုးျပဳၿပီး အမ်ိဳးအစားစံုလင္ လွပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႕၏ဘိလပ္ေျမ ထုတ္ပိုးျခင္းကို ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားမွအလိုအေလ်ာက္ထုတ္ပိုးျခင္းစနစ္ျဖင့္လုပ္ေဆာင္ပါသည္။ သံေတာ္ျမတ္ ဘိလပ္ေျမ ကုမၼဏီ မွလက္ရွိ ထုတ္လုပ္လ်ွက္ရွိေသာ ကုန္ပစၥည္းအမ်ိဳးအစားမ်ားမွာ---

၅။ ေပါလန္းအမ်ိဴးအစား 52.5 ဘိလပ္ေျမ .

ကနဦးခံ၀န္အားျမင့္မားၿပီး၊ ေရေဖ်ာ္အပူထြက္ျခင္းမ်ားသည္ ။ ဆီးႏွင္းဒဏ္ခံႏုိင္ၿပီး အပူဒဏ္ႏွင့္ ေရဒဏ္ ခံႏုိင္မွဳ႔နိမ့္သည္ ။ ေျခာက္ေသြ႕စဥ္က်ံဴ၀င္ႏွဳန္းနည္းသည္။ခံ၀န္အားအထူးလုိအပ္ေသာတံတားမ်ား ၊ လမ္းမ်ား ၊ မုိးေမွ်ာ္အေဆာက္အဦးမ်ားႏွင့္ အေရး...

အေလးခ်ိန္ 50Kg/bag

သင့္ေလ်ာ္ပါသည္။ဒေါင်းလုပ်

၄။ ေပါ့လန္းအမ်ိဴးအစား 42.5 ဘိလပ္ေျမ ။

ကနဦးခံ၀န္အားျမင့္မားၿပီးေရေဖ်ာ္အပူထြက္ျခင္းမ်ားသည္ ။ ဆီးႏွင္းဒဏ္ခံႏုိင္ၿပီး အပူဒဏ္ႏွင့္ေရဒဏ္ ခံႏုိင္မွဳ႔နိမ့္သည္ ။ ေျခာက္ေသြ႕စဥ္က်ံဴ၀င္ႏွဳန္းနည္းသည္။ ေျမႀကီးႏွင့္ထိေတြ႕ေနေသာ အပုိင္း ႏွင့္ေျမေအာက္အေဆာက္အဦးမ်ား ေရေအာက္တြင ္ ေလာင္းေ...

အေလးခ်ိန္ 50Kg/bag

သင့္ေလ်ာ္ပါသည္။ဒေါင်းလုပ်

၃။ Port Land ( ေပါ့လန္း ) အမ်ိဴးအစား 32.5 ဘိလပ္ေျမ ။

ကနဦးခံ၀န္အား ( early strength ) နိမ့္ၿပီး ေနာက္ပိုင္း ခံ၀န္အား ( late strength ) လွ်င္ျမန္စြာ တက္လာသည္။ ေရေဖ်ာ္အပူထြက္ျခင္း (Hydration Heat ) နည္းပါးၿပီး အပူဒဏ္ကို ခံႏိုင္ရည္ ျမင့္မားသည္။ (heat resistance ) မ်က္ႏွာျပင္ပြန္းစားမ~ႈ႔ခံႏိုင္သည္။ (surface erosion resistance) ေရဒဏ္ ၊ဆီးႏ...

အေလးခ်ိန္ 50Kg/bag

သင့္ေလ်ာ္ပါသည္။ဒေါင်းလုပ်
Copyright@2018 Double Rhinos Cement