လက်ရှိတည်နေရာ:နေအိမ် > NEWS

၃။ ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္အစအဆံုး ေဆာက္လုပ္ျခင္းကုိ China Material International ( နမ္က်င္း) မွ တာ၀န္ယူသည္ ။

စတင္အသံုးျပဳခ်ိန2019-01-27 14:07:11
ြဒပ်မဲ့သေ:၃။ ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္အစအဆံုး ေဆာက္လုပ္ျခင္းကုိ China Material International ( နမ္က်င္း) မွ တာ၀န္ယူသည္ ။

၃။ ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္အစအဆံုး ေဆာက္လုပ္ျခင္းကုိ China Material International ( နမ္က်င္း) မွ တာ၀န္ယူသည္ ။

ဝေစု:

လွန်ခဲ့သောနောက်တစ်ခု
Copyright@2018 Double Rhinos Cement